Als fysiotherapiepraktijk dragen wij graag bij aan de wetenschap en de beroepsontwikkeling fysiotherapie. Wij begeleiden daarom stagiaires van de opleiding fysiotherapie. De stagiaires assisteren bij het begeleiden en behandelen van patiënten.

Informatie voor patiënt

Een stagiair(e) kan aanwezig zijn bij een intakegesprek, een onderzoek en/of een behandeling. Wij vragen u altijd, voorafgaand de behandeling, om toestemming voor deelname van de stagiair(e). Indien u liever niet heeft dat hij of zij aanwezig is, of u behandelt in het behandeltraject, dan kunt u dit vanzelfsprekend aan ons kenbaar maken zonder opgaaf van reden.

Uw behandeling door een stagiair(e) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van uw begeleidend fysiotherapeut en heeft geheimhoudingsplicht. Indien u van mening bent dat de behandeling door de stagiair(e) niet volgens wens verloopt dan vragen wij u dit melden aan de begeleidend fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan dan de behandeling overnemen en uw opmerkingen meenemen in gesprekken met de stagiair(e). Hiermee wordt de kwaliteit van de behandeling gegarandeerd en het leerproces van de stagiair(e) gewaarborgd.

Informatie voor stagiair(e)

Elke stagiair(e) wordt intensief door ons begeleid. Eén van onze therapeuten neemt als begeleidend fysiotherapeut de volledige verantwoordelijkheid op zich. Onze praktijk heeft meerdere stagebegeleiders die samen in staat zijn om één stagiair(e)s te begeleiden. Tijdens de stage ligt de nadruk op het praktisch implementeren van de theorie die de stagiair(e) heeft geleerd. Onze begeleiders ondersteunen de stagiair(e) hierin en helpen tegelijkertijd om onder andere vaardigheden en analyseren te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze stagebegeleiding of over de mogelijkheden om bij ons als student stage te lopen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

Onze huidige stagiair is Suzanne. Wilt u meer over onze haar keuze voor fysiotherapie weten klikt u dan hier.