Uw werkplek moet aan verschillende eisen voldoen om een optimale werkhouding te kunnen waarborgen. Dit kunt u zelf controleren aan de hand van onderstaande plaatje of onderstaande beschrijving van de werkplek. Voldoet uw werkplek niet aan de eisen probeer dan zelf al een aantal dingen te veranderen of schakel de Arbodienst in voor een werkplekcontrole. Zij kunnen waar nodig uw werkplek aanpassen. Let goed op uw werkhouding. Is uw werkhouding verkeerd dan zult u weinig profijt hebben van goed meubilair.

Zitpositie

Instelling van uw stoel

U kunt uw stoel zelf goed instellen door op de volgende punten te letten:

Zithoogte: Leg uw handen op de plek waar u uw werk doet, bijvoorbeeld op het toetsenbord. Stel de hoogte van uw stoel zo in dat uw ellebogen een hoek van 90 graden maken. Let erop dat uw nek en schouders ontspannen blijven! De hoek tussen boven- en onderbeen moet ook 90 graden zijn. Kunt u door de vorige instelling niet meer met de voeten bij de grond, dan moet u een voetenbankje gebruiken.

Armleggers: Als de hoogte van uw armleggers (elleboogsteunen) instelbaar is, stel ze dan zo in dat ze uw onderarmen/ellebogen ondersteunen. De armleggers zijn goed ingesteld, als u de onderarmen er losjes op kunt laten rusten wanneer uw schouders ontspannen afhangen.

Rughoogte: Stel de hoogte van de rugleuning zo in dat u steun krijgt in de holte van uw rug.

Zitdiepte: Schuif de stoel goed aan uw bureau. Ga in uw gewone werkhouding zitten en stel de rugleuning in voor- of achterwaartse richting zo in dat u voldoende steun krijgt. Zet de leuning niet te strak tegen uw rug aan.

De zitting: Bij sommige stoelen kunt u zelf de helling van de zitting bepalen. Stel de helling in op de houding waarin u het prettigst zit. U mag geen druk ervaren van de zitting op de achterzijde van uw bovenbenen.

Een goede en ontspannen zithouding achter het beeldscherm bouw je op vanaf de voeten:

– Voeten plat op de vloer
– Hoek onder- en bovenbeen 90 graden
– Hoek bovenbenen en romp 90 graden
– Zover mogelijk met de billen achterin de stoel gaan zitten
– Iets achterover leunen bij blind typen of schouders recht boven de heupen bij kijken naar het toetsenbord
– De rug moet onderin gesteund worden door de rugleuning van de stoel
– De rug goed opstrekken
– Oren boven de schouders, pas op dat je met je hoofd niet in de richting van je monitor beweegt
– Schouders laag en naar achteren
– Hoek boven- en onderarm 90 graden
– Onderarmen gesteund op armleggers/elleboogsteunen

Bedienen muis en toetsenbord: Tijdens het typen de toetsen licht aanslaan, polsen ondersteund en vingers ontspannen Bij het gebruik van de muis de hand op de muis laten rusten

 

Overig meubilair

Het tafelblad van uw beeldschermtafel moet licht getint zijn en minstens 120 cm x 80 cm groot zijn. De dikte van het tafelblad mag maximaal 5 cm zijn. Daarnaast is voldoende beenruimte vereist. Dit moet minstens 60 cm breed en 80 cm diep zijn. Obstakels, zoals een prullenbak e.d., dient u niet onder uw tafel te plaatsen.

Werkopstelling

Plaats het beeldscherm en de overige materialen waar u veel mee werkt recht voor u, zodat bij uitvoering van de werkzaamheden neus en knieën dezelfde kant op wijzen. Werk niet met een gedraaide romp of nek.

Toetsenbord

Onderarmen, polsen en handen dienen een horizontale lijn te vormen, waarbij de onderarmen op de armleggers steunen, de polsen steun kunnen vinden op het bureaublad en de handen zich gemakkelijk over het toetsenbord kunnen verplaatsen. Geadviseerd wordt het toetsenbord in de laagste stand te plaatsen (pootjes inklappen). Op het bureaublad dient voor het toetsenbord ongeveer 8 cm ruimte aanwezig te zijn.

Muis

De hand moet in het verlengde van de onderarm gehouden worden. De hand mag niet te ver achterovergebogen worden. Om de muis goed te kunnen gebruiken en de belasting van de arm te beperken moet de onderarm gesteund worden door het tafelblad of de armlegger. Grote bewegingen moeten niet vanuit de pols, maar vanuit de elleboog gemaakt worden. De zijkant van de hand moet op de muismat kunnen rusten waarbij de vingers ontspannen de muisknoppen kunnen bedienen.

Leescomfort

Niet alleen het meubilair is belangrijk. Controleer ook de zaken die te maken hebben met leescomfort.

Onder de meest gunstige omstandigheden wordt de tekst op een beeldscherm 10 à 20% langzamer gelezen dan op papier. Een goede zichtbaarheid van de tekst is heel belangrijk. Het beeldscherm moet voor iemand met een goed gezichtsvermogen op ruim 160 cm goed leesbaar zijn. Op die manier kan op ongeveer 50 cm voldoende leescomfort gewaarborgd worden. Controleer de volgende punten:

Hoogte beeldscherm: Het beeldscherm dient op een hoogte gezet te worden, zodanig dat de eerste regel tekst op ooghoogte verschijnt. Indien men blind typt, dient men het beeldscherm zo op te stelen dat het stuk boven het midden van het beeldscherm zich op ooghoogte bevindt.

Kijkafstand: De afstand van de ogen tot aan het beeldscherm dient minimaal 50 cm te bedragen. Afhankelijk van de diameter van uw beeldscherm wordt de kijkafstand groter. Beeldscherm, toetsenbord en document dienen zich nagenoeg op gelijke afstand van de ogen te bevinden. Werkt u veel met documenten dan dient een stabiele, instelbare documenthouder aanwezig te zijn. Zorg dat de afstand van de ogen tot de documenthouder ongeveer net zo groot is als die tot het beeldscherm. Dan hoeven de ogen zich minder vaak aan te passen. De ogen zullen dan minder snel vermoeid raken.

De werkhouding is heel belangrijk bij het voorkomen van RSI klachten. Een verkeerde houding is een grote risicofactor. Een goede houding is een rechte houding met een rechte rug, het hoofd recht boven de wervelkolom en de blik naar voren of iets naar beneden gericht. Een inelkaar gedoken of gedraaide houding, of een houding waarbij de schouders opgetrokken zijn moet worden vermeden. Ook al heeft u een goede houding, beweging blijft noodzakelijk. Blijf niet te lang in dezelfde houding zitten, maar wissel af.

Tekst en afbeelding zijn overgenomen van rsi.algemeen.nl.